Registracijai reikalingas avansinis mokestis pridėtas į pirkinių krepšelį.


Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1.Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės”) yra juridiškai įpareigojantis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – „Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė”).

1.2. Šios taisyklės reglamentuoja www.faceandeyedesign.com (toliau – Internetinė svetainė) naudojimosi sąlygas, bei kitas nuostatas.  UAB „International Beauty Center “ teikia prekybos paslaugas remdamiesi šiomis taisyklėmis, prireikus galime jas keisti, todėl visada atidžiai perskaitykite prieš darydami užsakymą. Naudodamiesi šios internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, jog sutinkate su šiomis taisyklėmis.

1.3. Ši internetinė svetainė priklauso ir yra administruojama UAB „International Beauty Center “, įmonės kodas 304416248, PVM mokėtojas - LT100010804617, registracijos adresas: A.Kulviečio g. 20-25, Jonava 55212 Lietuva

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per 3 (tris) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. El. paštu atsiųstas ir atspausdintas užsakymas yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3. Kliento  teisės

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Kliento įsipareigojimai

4.1. Klientas privalo atlikti mokėjimą už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti pirkėjo registraciją tinklalapyje.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Sudaryti visas sąlygas pirkėjui  tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.

7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

7.3. Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente, fiksuojama, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, manoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Prekių  grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

8.3. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, yra nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos ir laikoma grąžintina. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už viso to pasėkmes.

9.2. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Klientas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

9.4. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

9.6. Visos prekės, kurias įsigijote mūsų el. parduotuvėje,  skirtos tik asmeniniam naudojimui. Klientas neįgyja teisės perparduoti prekės ar kaip kitaip už jas gauti piniginį atlygį.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kuri vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

11.3. Pirkėjas yra tiesiogiai atsakingas už savo prisijungimo ir slaptažodžio saugojimą. Jis privalo užtikrint, kad tik jis vienas naudotųsi prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su jo prisijungimo ir slaptažodžio panaudojimu. Jeigu pastebėjote, jog kas nors kitas naudojosi Jūsų duomenimis, nedelsiant praneškite mums.

12. Intelektinė nuosavybė

12.1. Visas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant tik tuo, yra:  tekstas, grafika, dizainas, logotipas, paveiksliukai, video, audio medžiaga. Šių ir kitų duomenų rinkimas, bei naudojamas ne mūsų įmonės naudai yra ginamas ir saugomas LR ir EU teisės.

12.2. Prekinio ženklo „LashMaster” spalvos, šifras, dizainas yra įmonės nuosavybė ir naudoti juos ar jų fragmentus griežtai draudžiama. Nei turinio, nei prekinio ženklo negalima naudoti, perparduoti, kopijuoti, dauginti, pakeisti, įkeisti ar kaip kitaip naudoti ir suvaržyti be raštiško „International Beauty Center“ įmonės leidimo.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

13.2. Šioms taisyklėms yra taikomi LR teisės aktai.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.